streep

bernard mazijn

Presentations

Below you will find a selection of presentations given the last couple of years. For more information, please contact me: see Contact

De wereldwijde oorlog om grondstoffen: een bedreiging voor een duurzame ontwikkeling van (onze) samenleving.
Voor een publiek van > 500 geïnteresseerden werd op uitnodiging van Actueel Denken en Leven - mede op basis van eigen onderzoek - toelichting gegeven bij deze megatrend (Brugge, 20 november 2018).

> Download: Brugge (B) - Lezing - 20181120

De uitdaging van kritieke materialen integreren
Voor een reeks workshops over ‘Circulaire Economie’ werd – op vraag van de federale minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling - een tekst geschreven als input voor de deelnemers (Brussel, 19 oktober 2018).  

LCA in policies: a focus on S/GPP
This presentation is based on Mazijn B. (2018), Life cycle assessment (LCA) in policies, with a focus on sustainable/green public procurement. Report for a research assignment of UN Environment - Life Cycle Initiative. Summer 2018.

Évaluation de la politique fédérale au regard des engagements pris dans le cadre de l’agenda à l’Horizon 2030 des Nations Unies
Pendant la conférence 'Back to the Future: Sustainable Development Policy at Federal Level' les résultats de notre étude ont été présenté (Bruxelles, 19 octobre 2017).

> Download: Bruxelles (B) - Conférence - 20171019

Kritische grondstoffen voor de metaalsector: wat met de specifieke kwetsbaarheid?
Een 'Middag van duurzame ontwikkeling' werd georganiseerd door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling over de vraag 'Zijn de SDGs bestand tegen megatrends?'. Tijdens die middag werd ingegaan op de problematiek van 'critical raw materials' (Brussel, 5 oktober 2017).

> Download: Brussel (B) - Middagcauserie - 20171005

Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: beleidsaanbevelingen
De resultaten van de studie werden voorgesteld op het slotevent (Gent, 23 februari 2017)

> Download: Gent (B) - Slotevent - 20170223

Higher education and sustainable development

Input to an exchange on the topic during the 3rd Pan European Days of Environmental Education Toward Sustainability (Barcelona, 1-2 October 2015)

> Download: Barcelona (ES) - Seminar - 20151001

Megatrends: challenges and opportunities for technological and societal innovation
During CILCA 2015 Conferencia Internacional de Análisis de Ciclo de Vida en Latinoamérica a keynote was delivered (Lima, 13-16 July 2015)

> Download: Lima (P) - Keynote - 201507

A circular economy within the context of sustainable development. The example of a new industrialisation of and for the metal sector.
At the international closing seminar of SERIND, a European project on building blocks for eco-industries, the need for a circular economy could be emphasized (Brussels, 12 December 2014).

> Download: Brussels (B) - Seminar - 20141212

Het voorbeeld van een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector.
Uitgenodigd door de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen werd de studie gemaakt voor ABVV Metaal toegelicht. (Brussel, 19 september 2014).

> Download: Brussel (B) - Lunchcauserie - 20140919

Can the results of Life Cycle Sustainability Assessment be used for Sustainable Public Procurement ?
At EcoProcura 2014 (Ghent, Belgium) a recorded contribution was given on 'Measuring the impact of sustainable procurement': see https://www.youtube.com/watch?v=uJDoJMq-qIU&feature=youtu.be.

Over de circulaire stad
Op een Pecha Kucha-event werd - omwille van de 'megaforces' - de noodzaak van een circulaire stad benadrukt. (Oostende, 6 juli 2014).

> Download: Oostende (B) - Pecha Kucha - 20140706

Vers une ‘nouvelle industrialisation’ du et pour le secteur du métal.
Une économie circulaire dans le contexte du développement durable.
Invité par l'Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable le sujet de cette présentation était l'étude faite pour ABVV Metaal. (Namur, 10 Mars 2014)

> Download: Namur (B) - Présentation - 20140310

Duurzaam en maatschappelijk (verantwoord?) ondernemen
Uitgenodigd door de lokale afdeling van de politieke partij SP-A werd uitgegaan van internationale uitdagingen om vervolgens vooruit te blikken op de toekomst van ondernemen in Brugge en omgeving. Hierbij werd de nadruk gelegd op noodzakelijke beslissingen op korte termijn. (Brugge, 3 december 2013)

> Download: Brugge (B) - Voordracht - 20131203

De transitie naar een koolstofarme samenleving.
Tijdens het FRDO-Forum werd de studie Low carbon scenarios for Belgium 2050 voorgesteld. Door de organisatoren werd gevraagd hierop te reageren en te focussen op de relatie met grondstoffen, governance, innovatie en financiering.(Brussel, 26 november 2013)

> Download: Brussel - Forum - 20131126

Naar een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling.
Op het 4-jaarlijkse Statutair Congres van ABVV-Metaal werden de resultaten van het eindrapport van de studie opgemaakt in hun opdracht voorgesteld.(Genk, 21 november 2013)

> Download: Genk (B) - Congres - 20131121

Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in Limburg.
Op een namiddag werden de resultaten voorgesteld van een studie waarin de specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in de metaalsector werden onderzocht. Dit gaat o.a. over de bevoorradingsonzekerheid en de volatiele, stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en metalen. (Hasselt, 11 oktober 2013)

> Download: Hasselt (B) - Studienamiddag - 20131011

Education in ‘life cycle sustainability assessment’: caring for all 3 P’s in one.
At EESD 2013, the 'Engineering Education in Sustainable Development'-conference, in Cambridge (22-25/09/2013) on behalf of the co-authors a paper could be presented. (UK, Cambridge, 25 September 2013)

> Download: Cambridge (UK) - Conference - 20130925

Sociale economie en duurzame ontwikkeling, het koppel van de toekomst !?
Op een colloquium van de organisatie ‘Pour la solidarité’, onder de titel ‘Sociale economie: voorbode van een veranderende maatschappij’ werd in een bijdrage een kritische analyse gemaakt van de mogelijkheden van de sociale economie tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke uitdagingen. (België, Brussel, 28 mei 2013)

> Download: Brussel (B) - Colloquium - 20130528

Life Cycle Sustainability Assessment (ofte duurzaamheid-LCA) als instrument voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen.
Tijdens de opleiding Milieucoördinator A, georganiseerd door Syntra, werd uitgebreid ingegaan op het instrument 'levenscyclusanalyse' binnen een context van duurzame ontwikkeling. (België, Sint-Niklaas, 4 februari 2013)

> Download: Sint-Niklaas (B) - Opleiding - 20130204

Wat met ‘due diligence’ ? Ofte ‘gepaste zorgvuldigheid’.
Op het MVO Forum werd beklemtoond dat ketenverantwoordelijkheid in de internationale standaarden ISO 26000 en GRI een belangrijke plaats innemen. (België, Leuven, 17 december 2012)

> Download: Brussel (B) - Forum - 20121217

‘Due diligence’ vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenbeheer
Op een seminarie van de FOD Economie over de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen werd gefocust op het begrip 'due diligence'. (België, Brussel, 27 juni 2012)

> Download: Brussel (B) - Seminarie - 20120627

Greenwashing
Op uitnodiging van www.climaxi.be werd een inleiding tot het thema van Greenwashing verzorgd op de 'The Big Greenwash Circus' conferentie. (België, Brussel, 23 juni 2012)

Inleiding in de levenscyclus kostenanalyse.
Tijdens een tweetalige (Nl & F) training voor ambtenaren, uitgenodigd door de FOD Economie, kon ingegaan worden op theorie en praktijk van het gebruik van LCC bij duurzame overheidsaankopen. Hiervoor werd de handleiding (zie onder 'Publicaties') en software gebruikt. (België, Brussel, 15 juni 2012)

> Download: Brussel (B) - Training - 20120715

Praktijkvoorbeelden voor duurzaam ketenbeheer om de ecologische, sociale en economisch-financiële impact in kaart te brengen.
Op uitnodiging van VOKA Oost-Vlaanderen kon tijdens de Uitreiking Milieucharters Oost-Vlaanderen 2012 ingegaan worden op duurzaam ketenbeheer. (België, Gent, 7 juni 2012)

> Download: Gent (B) - Key Note Speech - 20120607

Duurzaam aankopen: theorie en praktijk van de levenscyclus kostenanalyse.
Uitgenodigd op de EBP ICT Tender Day kon samen met collega Bjorn Demeuelenaer op basis van onze handleiding worden ingegaan op de mogelijkheden van LCC bij duurzaam aankopen. Er werd een sessie zowel in het Nederlands als in het Frans verzorgd (België, Zaventem, 24 april 2012)

How to include social criteria and metrics?
Invited at the ECO-INNOVERA Workshop ‘Learning about quantitative tools or methodologies for evaluating eco-innovation projects’ (see www.eco-innovera.eu), a presentation was given about social LCA and a possible link to chain responsibility within the context of ISO 26000 and GRI. (Belgium, Brussels, 6 February 2012)
> Download: Brussels (B) - Workshop - 20120206

De haalbaarheid van LCC bij overheidsaankopen.
Ter gelegenheid van zowel de Conferentie ‘Duurzaam aankopen’ op 1 december 2011 (zie http://www.poddo.be/nl/inhoud/programma) als een workshop van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 6 december 2011 kon een bijdrage worden gegeven over ‘life cycle costing’ binnen de bredere context van overheidsaankopen. (België, Brussel, 1 en 6 december 2011)

> Download: Brussel (B) - Workshop - 20111206

Fund for the Reduction of the Global Energy cost.
During a side event on ‘Sustainable Consumption and Production in the Housing Sector in Europe and Central Asia’ at the UN-ECE 7th ‘Environment for Europe’ Conference, as the chair of the Fund’s board a presentation through new internet media could be given on its activities in Belgium. (Kazachstan, Astana, 21 September 2011)
> Download: Astana (KZ) - Side Event - 20110921

Economie in Brugge en omstreken. Gericht op duurzame ontwikkeling.
Uitgenodigd door de lokale afdeling van de politieke partij Groen! werd een analyse gemaakt van de huidige economische situatie. Onderbouwd met wetenschappelijke gegevens werd vervolgens vooruitgeblikt op de toekomst en de nadruk gelegd op noodzakelijke beslissingen op korte termijn. (België, Brugge, 21 maart 2011)

> Download: Brugge (B) - Voordracht - 20110321

Europe 2020 - Challenges for the future

The Institute for European Studies of the Vrije Universiteit Brussels organizes a lecture series on the 'Belgian EU Presidency and Europe 2020'. On Wednesday 24 November 2010, I had the chance to discuss the topic 'Sustainable Development and Climate Change: challenges for the future' together with the academic director of IES-VUB.

> Download: Brussels (B) - VUB-IES - 20101124

Parliaments and 'Sustainable Development'
The Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union (COSAC) is meeting under the Belgian EU Presidency on 25-26 October 2010 in Brussels. I have been invited to comment their reaction to 'Sustainable Development in the Europe 2020 Strategy'.

> Download: Brussels (B) - COSAC - 20101025

Methodology of a social LCA
On 6-7 October 2010 the Belgian Presidency of the European Union organised a meeting on SCP and LCA. Two focusses: environment and social justice. Myself I had the privilege of introducing the topic and facilitating the discussions at the working group on the 'use of the social LCA'.

> Download: Brussels (B) - EU Trio - 20101007

Consequent zijn met duurzame ontwikkeling
Aan de hand van een ‘virtueel’ feestmenu voor de Algemene Vergadering van de socio-culturele vereniging werd ingegaan op het onderwerp ‘Duurzame ontwikkeling als solidariteitsmodel.Hoe solidair zijn we werkelijk en wat zijn de consequenties ervan ?’ (België, Brugge, 20 juni 2010)

> Download: Brugge (B) - Lezing - 20100622

Environmental screening tool
Op een studiemiddag ‘Zuidwerking en milieu-impact. Meten is Weten’ georganiseerd door het Vlaams Overleg voor Duurzame Ontwikkeling werd mij gevraagd de resultaten te presenteren van het screening-instrument dat voor Vredeseilanden was ontwikkeld.

> Download: Brussel (B) - VODO - 20100304

Duurzaamheid van vlees
Het thema van de 36ste studiedag van de Belgian Association for Meat Science and Technology (BAMST) was het imago van vlees en vleesproducten. Zelf was ik gevraagd om de ‘Duurzaamheidsaspecten van vleesproductie en –consumptie’ toe te lichten. Daarnaast werd door andere sprekers bijdragen gebracht over ‘gezondheid’ en ‘dierenwelzijn’.

> Download: Melle (B) - Studiedag - 20091022

Transferencia Tecnológica
El miércoles 19 de agosto 2009 se realizo el seminario ‘Transferencia tecnológica y desarrollo sustentable. Cambio Climático’ en el auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

> Download: Santiago (CL) - Seminario - 20090819

Mogelijkheden van 'n sLCA
Na de publicatie van de ‘Guidelines for a sLCA’ werd mij – als co-redacteur en co-auteur - door het Vlaams Overleg voor Duurzame Ontwikkeling gevraagd om de mogelijkheden ervan te kaderen binnen de context van duurzame productie- en consumptiepatronen (België, Brussel, 12 juni 2009).

> Download: Brussel (B) - VODO - 20090612

Indicators for technology transfer
The interim results of the work on ‘Developing performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of the technology transfer framework’ were presented on a side event at COP 14 (Poland, Poznan, 3 December 2008).

> Download: Poznan (PL) - Side event - 20081203

Monitoring and evaluating 'capacity-building'
An UNFCCC Expert Meeting (Brazil, Rio de Janeiro, 6-7 November 2008) was discussing monitoring and evaluating ‘capacity-building’ in developing countries. I was invited to link this discussion with the UNFCCC exercise on developing and testing performance indicators for the development and transfer of environmental sound technologies and focus on process and methodology.

> Download: Rio de Janeiro (BR) - Expert Meeting - 20081107

Towards a sustainability LCA
The publication of the ‘Guidelines for a social LCA’ (see Publications’ section) was under its way. Several international workshops were animated by the authors. At the ‘Engineering Education in Sustainable Development’ Conference (Austria, Graz, 22-24 September 2008) I was invited, in collaboration with two other authors, to take responsibility for such an interactive workshop.

> Download: Graz (AT) - Interactive workshop - 20080923

DO en ingenieursopleidingen
Binnen het platform ‘Duurzaam Hoger Onderwijs Vlaanderen’ bestaat een lerend network ‘Ingenieurswetenschappen. Teneinde de discussie te lanceren werd ik gevraagd te spreken over ‘Bijdrage van ingenieurswetenschappen aan duurzame ontwikkeling: aandachtspunten voor ingenieursopleidingen.’ (Brussel, 16 juni 2008)

> Download: Brussel (B) - LN IR - 20080616

MVO en klimaat in post-2012
‘Duurzaam is gewoon doen!’ is een meerjarig, interregionaal project (Zeeland en Vlaanderen) gericht op de stimulering van duurzaam ondernemen.
Op 27 maart 2009 vond in Goes (Nederland) een MVO event plaats waar ik gevraagd werd het te hebben over de rol van innovatie en technologie binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op de post-2012 periode.

> Download: Goes (NL) - MVO Event - 20080327

The role of mitigation technology
The Minister and the department for development cooperation in Belgium organised - in collaboration with the Federal Council for Sustainable Development - in Brussels (March 7, 2008) an International Conference on 'Climate Change, a new Challenge for Development Cooperation?'. I have been invited to address the role of mitigation technology within this context.

> Download: Brussels (B) - International Conference - 20080307

Bali Action Plan: the role of technology
At the UNFCCC COP 13 in Bali (Indonesia), I was on behalf of the European Union the lead negotiator for 'technology (transfer)'. The Bali Action Plan was adopted and a couple of weeks later (24 Januari 2008), I was invited to present the outcome of the negotiations at a Stakeholders Meeting in Brussels (Belgium).

> Download: Brussels - Stakeholders Meeting - 20080124