streep

bernard mazijn

Over ...

Van opleiding ben ik Landbouwkundig Ingenieur (specialisatie Hydrobiologie). Aansluitend behaalde ik nog het diploma van Ingenieur in de Milieusanering. Enkele jaren later werd de Gevorderde Aanvullende Specialisatie ‘Ontwikkelingssamenwerking’ (specialisatie Economie) met succes voleindigd.

Mijn loopbaan heeft zich ontwikkeld langs twee lijnen. De voorbije 25 jaar was ik enerzijds werkzaam in de academische wereld (onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening) en anderzijds was ik betrokken bij beleidsvoorbereiding en –evaluatie op verschillende niveaus (van het lokale tot het internationale). Duurzame ontwikkeling was het werkveld, soms met een focus op de leefmilieu-dimensie.

In die periode heb ik ervaring opgedaan om een multidisciplinair team of project te leiden en om –soms in moeilijke omstandigheden - de geformuleerde doelstellingen te bereiken binnen de vooropgestelde timing en budget. Regelmatig was ik voorzitter van vergaderingen, project manager, procesbegeleider of onderhandelaar namens de Europese Unie, België, een lid van de regering, een departement, de universiteit … De laatste jaren ben ik ook meer en meer betrokken (als voorzitter, expert …) bij (publieke) investeringsfondsen gericht op duurzame ontwikkeling.

Momenteel werk ik als Afgevaardigd Bestuurder aan de uitbouw van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling, een vzw te Brugge. U kunt bij mij ook terecht voor onafhankelijk advies over ‘duurzame ontwikkeling’: zie ‘Expertise en ervaring’ voor meer informatie. Verder geef ik als gastprofessor o.a. reeds meer dan 20 jaar de cursus ‘duurzame ontwikkeling’ aan de Universiteit Gent, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies: zie ‘Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’ voor meer informatie. Recent werd ik aangetrokken als Associate Research Fellow door het United Nations University - Institute Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS).
 
Download hieronder mijn c.v. 

> Curriculum Vitae van Bernard MAZIJN - Lente 2021