streep

bernard mazijn

 

 

 

Welkom!

Overal ter wereld ontwikkelt een samenleving zich sociaal en economisch binnen een specifiek leefmilieu (‘ecosysteem’). Deze ontwikkeling wordt gestuurd door vormen van politieke organisatie. Op die verschillende plaatsen wordt de maatschappij daarenboven in een bepaalde tijdsperiode samengehouden door haar culturele eigenheid.

Alle genoemde aspecten zijn van belang voor het aanvaardbaar functioneren van de maatschappij, maar blijkbaar is de huidige samenleving zich niet – of al te weinig - bewust van de samenhang tussen deze verschillende aspecten. Al teveel overwegen bij beslissingen louter politieke en/of economische redenen, zonder rekening te houden met leefmilieu of sociale bezorgdheden. Culturele aspecten zijn op dit ogenblik al helemaal uit den boze.

Nochtans zijn alle analyses duidelijk: we staan voor enorme uitdagingen (klimaatverandering, vergrijzing, verlies aan biodiversiteit, armoede, enz.) die urgent systematisch en samenhangend moeten worden aangepakt. Meer en meer wordt de volgende stellingname naar voor geschoven: het behoud van het ‘leefmilieu’ is een voorwaarde is om - via het middel van de ‘economie’ - de bescherming van de ‘samenleving’ tot doel te stellen. In tijd en ruimte. Zoniet ondergraven we onze (millenium) ontwikkelingsdoelen. Deze overwegingen plaatsen ‘concurrentievermogen’ en ‘competitiviteit’ in een ander perspectief, niet ?

Centraal op deze website staat daarom het streven naar een duurzame ontwikkeling, een solidariteitsconcept in ruimte en in tijd. Solidariteit tussen alle huidige generaties (‘ruimte’, Noord/Zuid, Oost/West) en met de toekomstige generaties (‘tijd’, de kinderen van onze kinderen).

Het is mijn engagement om hiertoe te blijven bijdragen. Tot op vandaag heb ik regelmatig kunnen samenwerken met uitstekende collega’s en medewerkers. Samen ‘een steen in een rivier op aarde verleggen’ (naar Bram Vermeulen, een beroemd Nederlands artiest), als bijdrage tot het proces van verandering, tot duurzame ontwikkeling. ‘k Nodig U graag uit verder te lezen op de volgende pagina’s hoe wij hierbij kunnen en willen van dienst zijn.


Bernard MAZIJN

 

Geen nieuws in deze lijst: