logo

 

Duiding bij het logo

Reeds langere tijd wordt beklemtoond dat het respecteren van de draagkracht van de ecosystemen op aarde essentiëel is voor de leefbaarheid van onze samenleving. In 2005 werd dit trouwens treffend geïllustreerd door het Millenium Ecosystem Assessment (zie www.millenniumassessment.org). De mensheid hangt immers af van de diensten die deze ecosystemen ons leveren. In het logo wordt dit gesymboliseerd door het ‘leefmilieu’ (de groene kleur) die de samenleving (de rode kleur) ondersteunt.

En dan ? Economie ? Het is een middel om ontwikkeling vorm te geven. “… de inzet, met of zonder gebruik van geld, van schaarse produktiemiddelen, …” zo begint Paul Samuelson in zijn handboek ‘Economics’ de omschrijving. ‘Economie bedrijven’ is niet universeel. Afhankelijk van het tijdstip en de plaats in de wereld, kan de activiteit zeer divers worden ingevuld. Soms wordt het opgeblazen tot een zeepbel. Kwetsbaar. In het logo wordt dit weergegeven door een druppel (de blauwe kleur), die een beweging maakt.

De oorsprong van het logo is echter de aardbol, getransformeerd tot een druppel in het heelal. In die zin kan het blauw ook gezien worden als de kleur van de hemel. Met een beetje  zonneschijn. Voor alle huidige en toekomstige generaties. Dat is net het streven van ‘duurzame ontwikkeling’.

 

> Terug naar de website